Stowarzyszenie Oficerów MW
SO MW

STOWARZYSZENIE OFICERÓW
MARYNARKI WOJENNEJ RPStowarzyszenie Oficerów Marynarki Wojennej RP założone zostało 12 lutego 1992 roku, osobowość prawną uzyskało 25 lutego 1993 r. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem koleżeńskim, skupiającym oficerów Marynarki Wojennej pozostających w rezerwie, w stanie spoczynku lub pełniących czynną służbę wojskową.

Stowarzyszenie Oficerów Marynarki Wojennej integruje środowiska oficerów różnych pokoleń, mieszkających w kraju i za granicą - wszystkich tych, których łączy wierność polskiej banderze wojennej i szacunek dla tradycji Marynarki wojennej RP. Stowarzyszenie wspiera rozwój Marynarki Wojennej i popularyzuje jej rolę w systemie obronnym państwa. Jako zrzeszenie koleżeńskie członkowie Stowarzyszenia wspierają się i udzielają pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.

Członkowie Stowarzyszenia organizują spotkania, rozszerzają kontakty z kolegami mieszkającymi za granicą, organizują zloty jubileuszowe absolwentów - oficerów Marynarki Wojennej. Uczestniczą w życiu polskich sił morskich, wspierają działalność twórczą i publicystyczną..POSTANOWIENIE
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.