SO MW

KOŁO NR 1
STOWARZYSZENIA OFICERÓW MW RP

Koło Nr 1 utworzono 24 kwietnia 1993 r. Stanowi konglomerat różnych roczników oksywskiej ALMA MATER oraz różnych środowisk oficerów Marynarki Wojennej. Liczy 45 członków zwyczajnych, w tym dwóch członków honorowych.


19 marca 2013 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo –Wyborcze, na którym udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i wybrano nowe władze na następne cztery lata:


Zarząd:
  1. Stefan CZARNECKI – prezes
  2. Stanisław TEICHERT – sekretarz
  3. Bogdan GIERSZEWSKI – skarbnik
  4. Zygmunt OSIADACZ – członek
  5. Czesław ROLIK – członek

Komisja Rewizyjna:

  1. Tadeusz PAWELEC – przewodniczący
  2. Leonard BUDNIAK – członek


PLAN DZIAŁANIA KOŁA NR 1 NA 2016 ROK


ZARZĄD KOŁA NR 1
od 17 lutego 2015 rokuUwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.