SO MW

KOŁO NR 12
STOWARZYSZENIA OFICERÓW MW RP

Koło nr 12 powstało 23 czerwca 2016 roku. Aktualnie Koło liczy 10 członków. Pierwszy zarząd wybrany został na zebraniu założycielskim.

W wyniku głosowania powołano pierwszy Zarząd Koła w składzie:

  1. Jarosław BUDZISZ – prezes
  2. Tomasz SZYMAŃSKI – sekretarz
  3. Robert OLSZOWY – skarbnik
  4. Andrzej PISKOREK – członek
  5. Marek TROŚCIANKO – członek


Celem działalności Koła jest integracja tego środowiska, zacieśnianie więzi, dzielenie się doświadczeniami i wspomnieniami oraz wspieranie tych, którzy nosili bądź jeszcze noszą mundur oficera MW.


Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.