SO MW

KOŁO NR 13
STOWARZYSZENIA OFICERÓW MW RP

Koło nr 13 utworzono 18.11.2011 r podczas IV spotkania integracyjnego dowódców okrętów 13. Dywizjonu Trałowców. Na spotkaniu tym, jako zaproszony gość był obecny prezes ZG SOMW RP wiceadmirał Maciej Węglewski, który zaproponował powołanie do życia kolejnego koła terenowego. Zebranie, po przegłosowaniu wniosku o powołaniu Koła nadało mu numer 13. Numer jest symboliczny i nawiązuje do tradycji i nierozerwalnej więzi jego członków z istniejącym 13. Dywizjonem Trałowców, bazującym przez wiele lat w Porcie Wojennym Hel a następnie Gdynia. W dniu założenia koło liczyło 25 członków.

Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków w dniu 28 października 2016 roku wybrało władze Koła w składzie:

  1. Kol. Mirosław ONISZCZUK – prezes z-ca prezesa ZG ,
  2. kol. Ryszard PIÓRKOWSKI – sekretarz,
  3. Kol. Adrian DZIÓBEK – skarbnik,
  4. Kol. Piotr SIKORA – członek,
  5. Kol. Jan ZGODZIŃSKI – członek.

Komisja Rewizyjna Koła Nr 13 w składzie:


  1. Kol. Krzysztof RYBAK – przewodniczący,
  2. Kol. Andrzej DANILEWICZ – sekretarz,
  3. Kol. Przemysław IWEN – członek.


INFORMACJE O KOLE NR 13Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.