SO MW

KOŁO NR 2
STOWARZYSZENIA OFICERÓW MW RP

Koło nr 2 utworzono 25 lutego 1997 r. Skupia absolwentów Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, rocznik promocji 1955.


Aktualny skład władz koła nr 2:

Zarząd Koła nr 2
  1. Kol. Bogdan SZYMAŃSKI - prezes
  2. Kol. Janusz SOBKIEWICZ - sekretarz
  3. Kol. Jerzy BOROWCZAK - skarbnik


Komisja Rewizyjna Koła nr 2

  1. Kol. Stanisław BYKIEWICZ - przewodniczący
  2. Kol. Jerzy BOROWIAK - sekretarz
  3. Kol. Jan RADZIM - członek

Koło nr 2 jest kołem tzw. "rocznikowym" jak wiele innych kół Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej. Aktualnie zrzesza dwudziestu sześciu oficerów rezerwy będących w stanie spoczynku, którzy ukończyli Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej w 1955 roku. Są to oficerowie Działu Dowódczego, popularnie zwani "nawigatorzy" i Działu Elektromechanicznego - "mechanicy". Do promocji na pierwszy stopień oficerski przystąpiło osiemdziesięciu sześciu podchorążych Wydziału Dowódczego i trzydziestu sześciu podchorążych Wydziału Technicznego.Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.