SO MW

KOŁO NR 3
STOWARZYSZENIA OFICERÓW MW RP

14 listopada 2016 roku odbyło się Zebranie założycielskie koła terenowego, które utworzyli oficerowie 6. Oddziału Radioelektronicznego w Gdyni, na którym podjęto uchwałę wystąpienia do Zarządu Głównego Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP z wnioskiem o jego zarejestrowanie. Koło liczy obecnie 23 członków.

Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2016 roku podjął Uchwałę powołującą koło terenowe i nadał mu nazwę „Stowarzyszenie Oficerów Marynarki Wojennej RP Koło nr 3 w Gdyni”.


W skład władz Koła nr 3 wchodzą:

ZARZĄD

  1. Ryszard INIEC – prezes
  2. Anna SIUDAK – sekretarz
  3. Wojciech KLEIN – skarbnik
  4. Artur CZAJKOWSKI – członek

KOMISJA REWIZYJNA

  1. Karol KIDYBA – przewodniczący
  2. Piotr BUTKIEWICZ – sekretarz
  3. Paweł GRĄŻAWSKI - członekUwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.