SO MW

KOŁO NR 5
STOWARZYSZENIA OFICERÓW MW RP

Koło powstało 30 października 2012 roku i działa przy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
Od 4 marca 2016 roku skład władz Koła jest następujący:

Zarząd

  1. Kol. Ryszard CZARNOTA – prezes
  2. Kol. Stanisław KWIATKOWSKI – wiceprezes
  3. Kol. Zenon BLOK – sekretarz
  4. Kol. Tadeusz GRZESIKOWSKI – skarbnik
  5. Kol. Wincenty KUROWSKI – członek
  6. Kol. Jerzy JAŁOSZYŃSKI - członek


Komisja Rewizyjna
  1. Kol. Ryszard WOLIŃSKI – przewodniczący
  2. Kol. Andrzej ADAMCZYK – sekretarz
  3. Kol. Edmund POLIT – członek


Koło nr 5 liczy obecnie 20 członków.Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.