SO MW

KOŁO NR 7
STOWARZYSZENIA OFICERÓW MW RP

Na zebraniu 10 lutego 2015 roku z funkcji prezesa zarządu zrezygnował kontradmirał Kazimierz M. Głowacki, rekomendując na swoje miejsce do czasu kolejnych wyborów kmdr. Wiesława Topolskiego, którą propozycję Zebranie zaaprobowało.

Obecny skład zarządu Koła nr 7 jest następujący:

  1. Wiesław Topolski – prezes,
  2. Jerzy Kruk – sekretarz,
  3. Tomasz Czyżykowski – skarbnik,
  4. Janusz Gorbatowski – członek,
  5. Marian Leoniak – członek,
  6. Ryszard Tomaszewicz – członek,
  7. Stanisław Topol – członek.

Komisja Rewizyjna Koła nr 7:

  1. Kol. Andrzej MOLENDA - przewodniczący
  2. Kol. Bogdan WOJTOWICZ - sekretarz
  3. Kol. Stanisław PŁOTEK


Sprawozdanie z działalności Koła nr 7
za okres od 10.02 r.2010 r do 10.02.2014 r.

Zadania członków Koła nr 7


Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.