SO MW

KOŁO NR 8
STOWARZYSZENIA OFICERÓW MW RP

Koło nr 8 utworzone zostało 10 września 2004 roku i skupia środowisko oficerów Służby Zdrowia Marynarki Wojennej (lekarzy i farmaceutów).


Skład władz od 4 grudnia 2013 roku

Zarząd Koła nr 8:

  1. kol. Zbigniew JABŁOŃSKI – prezes
  2. kol. Jerzy TOMASZEWSKI – sekretarz
  3. kol. Bogusław HORAŁA - skarbnik
  4. kol. Wojciech DOROSZ – członek
  5. Kol. Adam SADKIEWICZ – członek

Komisja Rewizyjna Koła nr 8:

  1. kol. Bogumił FILIPEK – przewodniczący
  2. kol. Wojciech GRZYWIŃSKI – sekretarz
  3. kol. Stanisław SUSZYNA - członek

Sprawozdanie Zazrądu Koła nr 8
z działalności statutowej za okres kadencji 2008-2013
przedstawione na zebraniu w dniu 04.12.2013 roku.


Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.