SO MW

KOŁO NR 9
STOWARZYSZENIA OFICERÓW MW RP

Koło Nr 9 Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP powstało w Świnoujściu w 2006 roku i stworzone zostało z oficerów, którzy służyli w 2. Brygadzie Okrętów Desantowych. Koło założono z inspiracji kol. Waldemara WIERZYKOWSKIEGO, na bazie istniejącego już „Bractwa Okrętów Desantowych”. Liczy ono obecnie (01.03.2012) 66 członków. Uczestniczy czynnie w obchodach świąt państwowych, WP, MW, 8 FOW i miasta Świnoujście”.

Władze Koła nr 9 od 7 marca 2015 roku:

Zarząd:

  1. Kol. Jarosław GROCHOWINA – prezes
  2. Kol. Henryk ŁOZIŃSKI – sekretarz
  3. Kol. Janusz KRÓLIKOWSKI – skarbnik
  4. Kol. Andrzej SPICA – członek
  5. Kol. Adam MAKIEŁA – członek


Komisja Rewizyjna:

  1. Kol. Edmund ŁUKASZEWSKI – przewodniczący
  2. Kol. Roman NOGALSKI – sekretarz
  3. Kol. Włodzimierz BANIA – członek


Skład władz koła nr 9 na 01 marca 2012 r.Plan zamierzeń koła nr 9 SOMW RP
w Świnoujściu na rok 2015


Plan zamierzeń koła nr 9 SOMW RP
w Świnoujściu na rok 2014


Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.