SO MW
2017-03-31 13:45
Na wieczną wachtę odszedł
kmdr ppor. dypl. w st. spocz. mgr inż. Andrzej Jan Suplicki

W nocy, z 19 na 20 marca b.r., w szpitalu w Poznaniu, zmarł po krótkiej i ciężkiej chorobie nasz Kolega, członek Koła nr 9 SOMW RP w Świnoujściu, kmdr ppor. dypl. w st. spocz. mgr inż. Andrzej Suplicki, były oficer 2. Brygady Okrętów Desantowych, dowódca okrętu, dowódca dywizjonu i oficer sztabu 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

więcej >>
2017-03-22 07:52
Dwadzieścia pięć lat istnienia SOMW RP

W sobotę 4 marca 2017 roku po zakończeniu XIII Zebrania Delegatów Stowarzyszenia, które odbyło się w Sali Konferencyjnej Klubu 3.FO w Gdyni Oksywiu rozpoczęło się o godz.12 00 świętowanie XXV Rocznicy Powstania Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP.

więcej >>
2017-02-15 12:26
Spotkanie noworoczne Koła nr 9 SOMW RP w Świnoujściu

W dniu 20.01.2017 roku, w salach Klubu 8. FOW w Świnoujściu, odbyło się spotkanie noworoczne członków Koła nr 9 Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP. Spotkanie prowadził prezes Koła kol. kmdr rez. Jarosław Grochowina. Honorowym gościem był dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża kmdr Krzysztof Zdonek. Obecny był także komendant Portu Wojennego w Świnoujściu kmdr Marek Bartkowski.

więcej >>
2017-02-14 10:57
Koło nr 7 w rocznicę zaślubin Polski z morzem

Tak jak co roku, z okazji „Zaślubin z Morzem” do Ossowa udała się w dniu 10 lutego 2017 roku delegacja oficerów warszawskiego Koła Nr 7 Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej R.P. by uczestniczyć w uroczystości przed pomnikiem gen. broni Józefa Hallera w miejscu upamiętniającym „Bitwę warszawską” w 1920 roku.

więcej >>
2017-02-10 07:43
NA WIECZNĄ WACHTĘ ODSZEDŁ KMDR DR HAB. PROF. NADZWYCZAJNY AMW I AMG MICHAŁ HOLEC

Na wieczną wachtę odszedł kmdr w st. spocz dr hab. Michał Holec, prof. AMW i AMG. W zmarłym straciliśmy przyjaciela, wykładowcę, wychowawcę wielu pokoleń podchorążych AMW i studentów AMG w Gdyni, oficera Marynarki Wojennej, floty handlowej i jachtowej, a jednocześnie wspaniałego kolegę, człowieka wielkiego serca i skromności, życzliwego ludziom.

Msza Święta żałobna zostanie odprawiona 11 lutego o godzinie 13:30 w Kościele Garnizonowym na ul. Śmidowicza w Gdyni, po której o 14:30 odbędzie się pogrzeb na cmentarzu Marynarki Wojennej na Oksywiu.

więcej >>

Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.