SO MW
Kontradmirał w st. spocz. Kazimierz Marek Głowacki

Kazimierz M. Głowacki urodził się 16 lipca 1940 roku w Skarżysku – Kamiennej. Po ukończeniu szkoły podstawowej, średniej i zdaniu matury, od 1956 roku pracował w Zakładach Metalowych w rodzinnym mieście. Od 1960 roku odbywał zasadniczą służbę wojskową w pułku czołgów w Lidzbarku Warmińskim. W roku 1962 ukończył w Pile Podoficerską Szkołę Samochodową, po czym rozpoczął studia na Wydziale Pokładowym Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni, który ukończył z trzecim wynikiem. Po promocji w 1966 roku w stopniu podporucznika marynarki służył w dywizjonie niszczycieli na ORP „Błyskawica” dowodząc działem okrętowym I – nawigacyjnym. Po roku przeniesiony na ORP „Grom”, awansowany na stopień porucznika marynarki wyznaczony został na stanowisko flagowego nawigatora dywizjonu niszczycieli.
W 1969 roku rozpoczął specjalistyczne szkolenie w Ośrodku Szkolenia Zarządu II Sztabu Generalnego WP w Warszawie, po ukończeniu którego był starszym pomocnikiem szefa Oddziału Organizacyjno-Szkoleniowego w tym Zarządzie oraz starszym radcą ds. językowych. W latach 1971- 1973 pełnił funkcję eksperta do spraw morskich Attachatu Wojskowego przy ambasadzie PRL w Waszyngtonie. Po powrocie do kraju pracował st. oficerem w Zarządzie II Sztabu Generalnego W.P. Od 1979 roku, już w stopniu komandora podporucznika był zastępcą attache wojskowego w Ottawie. W 1983 roku objął w Warszawie w Zarządzie II stanowisko zastępcy szefa Oddziału Organizacyjno-Szkoleniowego. W latach 1986 - 1990 był attache wojskowym, morskim i lotniczym przy ambasadzie R.P. w Londynie.
Od 1991 do 1993 roku kmdr K. M. Głowacki pełnił obowiązki zastępcy szefa kontrwywiadu wojskowego w Inspektoracie Wojskowych Służb Informacyjnych. W 1992 roku ukończył w Rzymie kurs w NATO DEFENSE COLLEGE. Od 1993 do 1995 roku był szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego. W latach 1996-1997 był szefem WSI otrzymując etat generała broni. W tym okresie awansowany został na stopień kontradmirała.
W stan spoczynku odszedł 15 lipca 2000 roku, osiągając ustawowy wiek emerytalny.

W okresie służby wojskowej odznaczony był: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz medalami resortowymi.
30 stycznia 2001 roku zostało zarejestrowane w sądzie w Warszawie Koło nr 7 Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP, którego inicjatorem założenia i pierwszym prezesem został admirał Kazimierz M. Głowacki. W skład Koła weszli oficerowie mieszkający na terenie garnizonu warszawskiego. Funkcję prezesa przekazał następcy w marcu 2015 roku, ale pozostał „Starszym na redzie Koła nr 7”.

Admirał K. Głowacki był organizatorem, współorganizatorem i zaproszonym gościem szeregu uroczystości gdzie reprezentował Stowarzyszenie Oficerów MW m.in.: odsłonięcie pomnika w 93 rocznicę Odzyskania Niepodległości w Skarżysku-Kamiennej, poświęcenie pomnika Ligi Morskiej i Rzecznej w Białołęce, wręczenie w Smogorzewie szabli od Stowarzyszenia księdzu Wierzbickiemu, opiekunowi pomnika żołnierzy z 1939 roku, udział w regatach żeglarskich na Zalewie Zegrzyńskim a także składanie wieńców na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie z okazji uroczystości i świąt państwowych. Z inicjatywy Koła Nr 7 i przy współudziale finansowym członków Koła trzykrotnie zorganizowano wycieczki młodzieży szkół warszawskich do Trójmiasta w tym do Marynarki Wojennej oraz rejs na „Pogorii” na Morze Śródziemne. Od wielu lat Koło nr 7 utrzymuje ścisłe kontakty ze szkołami w Wołominie i Zielonce oraz w Radości i Wawrze.

XII Walny Zjazd na wniosek Zarządu Głównego 18 kwietnia 2015 roku nadał kontradmirałowi Kazimierzowi M. Głowackiemu godność honorowego członka Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej R.P.



Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.