SO MW
2017-02-10 07:43
NA WIECZNĄ WACHTĘ ODSZEDŁ KMDR DR HAB. PROF. NADZWYCZAJNY AMW I AMG MICHAŁ HOLEC

Na wieczną wachtę odszedł kmdr w st. spocz dr hab. Michał Holec, prof. AMW i AMG. W zmarłym straciliśmy przyjaciela, wykładowcę, wychowawcę wielu pokoleń podchorążych AMW i studentów AMG w Gdyni, oficera Marynarki Wojennej, floty handlowej i jachtowej, a jednocześnie wspaniałego kolegę, człowieka wielkiego serca i skromności, życzliwego ludziom.

Msza Święta żałobna zostanie odprawiona 11 lutego o godzinie 13:30 w Kościele Garnizonowym na ul. Śmidowicza w Gdyni, po której o 14:30 odbędzie się pogrzeb na cmentarzu Marynarki Wojennej na Oksywiu.

Kmdr w st. spocz dr hab. Michał Holec prof. Akademii Marynarki Wojennej oraz Akademii Morskiej w Gdyni urodził się 27.08.1937 roku w Sępólnie Krajeńskim. W roku 1959 ukończył Wydział Pokładowy Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni, a w 1965 roku studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł magistra geografii w zakresie klimatologii. Zainteresowania hydrometeorologiczną osłoną działalności ludzkiej w morzu, zwłaszcza transportu morskiego, doprowadziły do uzyskania w 1974 roku tytułu doktora nauk geograficznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z tą problematyką związana jest również habilitacja uzyskana w Akademii Sztabu Generalnego w 1984 roku.

W 1959 roku, po egzaminach dyplomowych w WSMW, korzystając z wyróżnienia przyznawanego trzem absolwentom z najlepszą średnią oceną wybrał służbę na żaglowcu szkolnym ORP „Iskra". W 1962 roku przeniesiony został na stanowisko starszego asystenta Katedry Nawigacji WSMW. Tam też przechodząc drabinkę awansową w 1977 roku zostaje kierownikiem Zakładu Nawigacyjno – Hydrograficznego Zabezpieczenia Działań, następnie zastępcą szefa Katedry Nawigacji przekształconej w Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej, którego od 1983 roku zostaje komendantem. W 1988 roku odchodzi z zawodowej służby wojskowej ale nadal początkowo jako docent a następnie profesor nadzwyczajny pracuje w Akademii MW.

Pracę na Wydziale Nawigacyjnym Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni rozpoczął w roku 1989, jako docent. W roku 1991, został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego. W roku 1994 objął funkcję kierownika Katedry Nawigacji i pełnił ją przez trzy kadencje (do roku 2003). Przez dwie kadencje (1996-2002) był prodziekanem do spraw nauki, a od roku 2002, przez kolejne dwie kadencje - dziekanem Wydziału Nawigacyjnego. Jako pierwszy zastosował w polskim piśmiennictwie termin nawigacja meteorologiczna i pracował nad jej teoretycznymi podstawami. Jest współautorem podręcznika „Podstawy meteorologii i nawigacji meteorologicznej”.

Był kierownikiem szeregu prac zespołowych, wśród nich studium nad możliwościami niekontaktowych metod badania zalodzenia dla potrzeb bezpieczeństwa żeglugi; prognozowanie parametrów hydrologicznych oraz warunków propagacji fal dźwiękowych w południowym Bałtyku, w tym algorytmy obliczeń na EMC oraz atlasy danych; hydrometeorologiczne zabezpieczenie działań bojowych, optymalizacja procesu zbierania, przetwarzania i wymiany informacji hydrometeorologicznej dla potrzeb Marynarki Wojennej RP; opracowanie dokumentów dotyczących wykonywania, wymiany i gromadzenia obserwacji meteorologicznych i hydrologicznych w Marynarce Wojennej.

Prof. dr hab. Michał Holec w obydwu uczelniach przyczynił się do organizowania i rozwoju bazy dydaktycznej w zakresie przedmiotów związanych ze specjalnościami nawigacja morska (WSMW) i transport morski (AMG). Był autorem lub współautorem nowych programów nauczania, w tym w AMW współautorem planu studiów i programów dla specjalności hydrografia morska, odpowiadających standardom Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (IHO). Znacząco przyczynił się do przyznania Wydziałowi Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW uprawnień do nadawania stopnia doktora w dziedzinie geodezja i kartografia.

Był członkiem wielu komitetów w tym Transportu, Badań Morza PAN, Sekcji Fizyki i Hydrologii Morza. Był członkiem zwyczajnym Akademii Inżynierskiej, członkiem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Stowarzyszenia Telematyki Transportu. Był także członkiem Komitetu Programowego „The Annual of Nawigation" (Polish Navigation Forum, Oddział Gdański PAN) oraz Rady Programowej „Przeglądu Hydrograficznego" (Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej). Jako autor lub współautor opublikował około 60 prac, na co składają się cztery pozycje książkowe, dwie rozprawy, siedem skryptów oraz ok. 50 artykułów w czasopismach lub recenzowanych materiałach konferencyjnych. Kmdr w st. spocz. dr hab. Michał Holec, prof. AMW i AMG, otrzymał szereg wyróżnień i medali w tym: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi; Medal Komisji Edukacji Narodowej; Złotą Odznakę „Zasłużony Pracownik Morza”, Medal „Za Zasługi dla Marynarki Wojennej"; Srebrną Odznakę za zasługi w Dziedzinie Geodezji i Kartografii"; nagrody rektorskie w WSMW (AMW) za „aktywny udział w działalności naukowej i publikacyjnej uczelni”; za „wybitne osiągnięcia naukowe”; Nagrodę Dowódcy Marynarki Wojennej za „działalność wynalazczo-nowatorską", Nagrodę Rektora I stopnia Akademii Morskiej w Gdyni.

Komandor Michał Holec był również członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP i aktywnie działał w Kole Nr 1. Będzie nam Go brakowało.

Cześć Jego Pamięci!Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.