SO MW
2017-02-14 10:57
Koło nr 7 w rocznicę zaślubin Polski z morzem

Tak jak co roku, z okazji „Zaślubin z Morzem” do Ossowa udała się w dniu 10 lutego 2017 roku delegacja oficerów warszawskiego Koła Nr 7 Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej R.P. by uczestniczyć w uroczystości przed pomnikiem gen. broni Józefa Hallera w miejscu upamiętniającym „Bitwę warszawską” w 1920 roku.

Koło reprezentowali: kmdr por. Marian Leoniak –członek zarządu Koła Nr 7, ppłk Włodzimierz Gaul – członek wspomagający oraz zastępca dyrektora szkoły w Markach, st. mar. Edward Gawenda – członek wspomagający, marynarz w ORP „Błyskawica”, który jako pierwszy ratował członków załogi okrętu, po tragicznym w skutkach rozszczelnieniu się kolektora pary przegrzanej (odznaczony srebrnym medalem zasługi).

Przed pomnikiem gen. J. Hallera głos zabrał kmdr por. Marian Leoniak, który podziękował za zaproszenie na tę „morską” uroczystość w imieniu Stowarzyszenia jak również w imieniu pododdziału marynarzy z dywizjonu zabezpieczenia Marynarki Wojennej RP. Nawiązał do tradycji związanej z „Zaślubinami”, które były zwieńczeniem walki Narodu polskiego o odzyskanie dostępu do morza.

Zaślubiny, które odbyły się w Pucku były powtórzone w 1945 roku w Kołobrzegu, gdyż Polska uzyskał szerszy dostęp do Bałtyku. Przestrzegł przy okazji pan Komandor zgromadzoną młodzież i miejscowych włodarzy przed lekceważącym stosunkiem do polityki morskiej państwa. Dwukrotne „zaślubiny” z Morzem Bałtyckim wystarczają aby przysięgać wierność naszemu morzu.

Po zakończeniu, w szczególnie mroźny poranek uroczystości w Ossowie dyrektor szkoły w Wołominie im. Marynarki Wojennej pani Anna Rakoczy zaprosiła delegację na tradycyjny poczęstunek do sal szkolnych. Przy okazji została zaprezentowana sala tradycji szkoły nawiązująca do Marynarki Wojennej i lat ścisłej współpracy zarówno z Flotą jak również z Kołem Nr 7 Stowarzyszenia.

Relacjonował Kazimierz M. Głowacki.Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.