SO MW
2017-02-15 12:26
Spotkanie noworoczne Koła nr 9 SOMW RP w Świnoujściu

W dniu 20.01.2017 roku, w salach Klubu 8. FOW w Świnoujściu, odbyło się spotkanie noworoczne członków Koła nr 9 Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP. Spotkanie prowadził prezes Koła kol. kmdr rez. Jarosław Grochowina. Honorowym gościem był dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża kmdr Krzysztof Zdonek. Obecny był także komendant Portu Wojennego w Świnoujściu kmdr Marek Bartkowski.

Po przywitaniu gości i członków Koła prezes wręczył okolicznościowy dyplom kol. kmdr. w st. spocz. Kazimierzowi Kijakowi, obchodzącemu niedawno 70. urodziny. Zapoznał też zebranych z planem przedsięwzięć, które będą realizowane w roku bieżącym, ze szczególnym uwzględnieniem marcowego wyjazdu do Gdyni na uroczystości związane z 25-leciem powstania naszego Stowarzyszenia. Przedstawił także sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016, podsumowujące naszą działalność w roku ubiegłym. Głos zabrał również dowódca 8. FOW, który poinformował nas o perspektywach rozwojowych Marynarki Wojennej na najbliższe lata i planach działań Flotylli w bieżącym roku szkoleniowym.

Po spełnieniu toastu za pomyślność Marynarki Wojennej RP spotkanie w dalszej części przebiegało w miłej i przyjacielskiej atmosferze, wśród wspomnień i dyskusji na tematy morskie i dotyczące dnia codziennego. Dzięki uprzejmości Dowództwa Flotylli i Komendy Portu Wojennego rozlosowano w drodze loterii wśród zebranych drobne upominki w postaci kalendarzy i terminarzy morskich.

Relację z zebrania przedstawił Janusz Królikowski skarbnik Kała nr 9.Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.