SO MW
2017-03-22 07:52
Dwadzieścia pięć lat istnienia SOMW RP

W sobotę 4 marca 2017 roku po zakończeniu XIII Zebrania Delegatów Stowarzyszenia, które odbyło się w Sali Konferencyjnej Klubu 3.FO w Gdyni Oksywiu rozpoczęło się o godz.12 00 świętowanie XXV Rocznicy Powstania Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP.

Uroczystości związane z tym jubileuszem odbyły się w Sali Widowiskowej Klubu 3.FO, na które przybyli zaproszeni goście: przewodnicząca Rady Miasta Gdyni pani Joanna Zielińska, inspektor Marynarki Wojennej kontradmirał Mirosław Mordel, dowódca 3.FO kontradmirał Krzysztof Jaworski, dowódca 8. FOW komandor Krzysztof Zdonek, rektor-komendant AMW komandor profesor Tomasz Szubrycht, byli dowódcy Marynarki Wojennej admirał floty Ryszard Łukasik i admirał floty Roman Krzyżelewski, dyrektor Muzeum MW Tomasz Miegoń, dziekan Korpusu Oficerów MW komandor Andrzej Dolecki, komendant WKU w Gdyni ppłk Grzegorz Stańczyk, dyrektor WBE w Gdańsku płk Mieczysław Chudziński i przedstawiciel CTM kmdr Józef Jakubczyk.

Prezes Stowarzyszenia wiceadmirał Maciej Węglewski otworzył uroczystość witając obecnych członków Stowarzyszenia oraz przybyłych gości. Następnie oddał głos byłemu prezesowi Zarządu Głównego członkowi honorowemu Gabrielowi Samsonowi, który przedstawił w krótkim wystąpieniu historię powstania, działalność i osiągnięcia Stowarzyszenia w okresie minionych 25. lat, prezentując jednocześnie wybrane zdjęcia z tego okresu. Na zakończenie wystąpienia kol. Samson podkreślił, że Stowarzyszenie w swojej 25-cio letniej działalności będąc organizacją apolityczną zawsze doceniało bohaterstwo i męstwo załóg okrętów walczących w okresie drugiej wojny światowej oraz tych, którzy z narażeniem zdrowia i życia wykonywali jeszcze przez wiele lat po wojnie zadania na rzecz bezpieczeństwa pływania w portach i na torach wodnych trałując i unieszkodliwiając miny morskie i przeszkody nawigacyjne.

Po tym wystąpieniu prezes ZG wręczył zaproszonym gościom i członkom Stowarzyszenia upominki w postaci medali okolicznościowych zaprojektowanych przez Waldemara Wierzykowskiego i wykonanych specjalnie na tę uroczystość przez sponsora p. Wiesława Kuleja. Wręczył również pamiątkowe krawaty z nadrukiem znaku naszej organizacji. Z podziękowaniami za zaproszenie i otrzymane upominki oraz z gratulacjami z okazji jubileuszu głos zabrali: pani Joanna Zielińska i kontradmirał Mirosław Mordel. Prezes Bractwa Okrętów Podwodnych Edward Olewiński oraz komandor Jacht Klubu MW „Kotwica” Edward Kinas złożyli również gratulacje i na ręce Macieja Węglewskiego przekazali Stowarzyszeniu upominki. Uroczystość na Sali widowiskowej Klubu 3.FO zakończył występ Zespołu Wokalnego Klubu MW „Riwiera” i Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej prezentując piękne piosenki i melodie patriotyczne oraz rozrywkowe.

Dzięki hojności sponsorów: Zbigniewa Nowaka, Leszka Gierszewskiego, Stanisława Zająca, którego reprezentował Łukasz Kraiński, Zenona Zaji, Konrada Węglewskiego, Krzysztofa Markisza, Marcina Banasiaka, Romana Formeli i Jarosława Kostrubały prezes Zarządu Głównego na zakończenie obchodów srebrnych godów Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP zaprosił gości i członków na poczęstunek do sali restauracyjnej Klubu. Relację z uroczystości przygotował Gabriel Samson a zdjęcia wykonał Bronisław Trzpis.

Zarząd Główny a szczególnie prezes wiceadmirał Maciej Węglewski składa serdeczne podziękowanie za pomoc w zorganizowaniu naszego święta kierownikom Klubów MW: kmdr. por. Klaudiuszowi Nowaczykowi i kmdr. por. rez. Bogdanowi Kurelowi, kapelmistrzowi Orkiestry Reprezentacyjnej MW kmdr. ppor. Maciejowi Budzińskiemu, szefowi Wydziału Społ.-Wych. 3.FO kmdr. por. Stefanowi Szymańskiemu, z-cy szefa Oddziału Zabezpieczenia AMW kmdr. por. Markowi Drygasowi.Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.