SO MW

ORGANIZACJA

Struktura organizacyjna Stowarzyszenia obejmuje:

  • Władze Naczelne
  • Koła terenowe

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

Walny Zjazd zwyczajny zwołuje Zarząd Główny Stowarzyszenia raz na dwa lata.

Zarząd Główny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między walnymi zjazdami i jest wybierany na okres kadencji tj. 4 lata
Zarząd Główny składa się z 7 do 9 osób, spośród których wybiera prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

18 kwietnia 2015 roku na XII Walnym Zjeździe Zarząd Główny SOMW RP na swojego prezesa wybrał wiceadmirała w st. spocz. Macieja WĘGLEWSKIEGO

Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli działalności Stowarzyszenia i składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walny Zjazd na kadencję czyli 4 lata.
Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego
i sekretarza.
Od 15 maja 1999 roku przewodniczącym GKR jest kmdr por. inż. w st. spocz. Witold ŚCIANA.

Struktura organizacyjna Stowarzyszenia obejmuje obecnie 11 kół terenowych, w tym Koło nr 7 w Warszawie, Koło nr 9 w Świnoujściu i Koło nr 10 w Ustce.


Poza statutową struktura organizacyjna Stowarzyszenia obejmuje Redakcję biuletynu wewnętrznego, kwartalnika "KOMODOR".

Oficerowie, chcący należeć do Stowarzyszenia lub założyć nowe koło terenowe swojego rocznika promocji albo środowiskowe, mogą uzyskać informację w zakładce Zostań członkiem oraz w zakładce Koła.Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.